NQ HĐQT Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cho thuê diện tích tầng hầm và Hợp đồng cho thuê bể bơi giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service