Nghị Quyết HĐQT thông qua việc đối trừ công nợ giữa Công ty CP Phát triển Sunshine Homes, Công ty CP Phú Thành và Công ty CP Sunshine Sky Villa