Nghị quyết HĐQT Thông qua việc hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ theo Hợp đồng đặt cọc số 16/2020/HĐĐC ngày 21/5/2020