Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn vào CTCP Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn