Nghị quyết HĐQT thông qua việc đối trừ công nợ ba bên giữa Công ty cổ phần phát triển Sunshine Homes, Công ty Cổ phần Hasky và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh