Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng tổ chức huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn thực tập Phương án chữa cháy