Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán