Công bố thông tin việc đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Deloitte vv phát hành lại BCTC 2019