Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart