Công bố thông tin

20/05/2023 Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. download
18/05/2023 Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty download
25/03/2023 Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Hoàng Anh download
25/03/2023 Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Lương Thành Long download
24/03/2023 Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes đã nhận được nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (công ty con của Công ty) số 2403/2023/NQ-HĐQT/SAD và nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh (công ty con gián tiếp của Công ty) số 2403/2023/NQ-HĐQT/XĐ về việc bán/chuyển nhượng toàn bộ cổ phần/phần vốn góp thuộc sở hữu của các công ty này tại các công ty sau: Công ty Cổ phần Sunshine AM, Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C, Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng. download
08/03/2023 HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Bùi Văn Tư và bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thanh Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc download
01/02/2023 Nghị quyết HĐQT thông qua việc đối trừ công nợ ba bên giữa Công ty cổ phần phát triển Sunshine Homes, Công ty Cổ phần Hasky và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh download
30/12/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ in lịch Tết download
30/12/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua Phụ lục hợp đồng cho thuê, sử dụng thương hiệu download
28/12/2022 NQ HĐQT thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ theo dõi sức khỏe thương hiệu với Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ Unicloud download
16/12/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 download
17/10/2022 Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống thông tin giữa Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes với Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud download
19/09/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương download
22/07/2022 Thông báo nhận được hồ sơ thay đổi tỷ lệ SHNN download
21/07/2022 Công bố thông tin về việc kí Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh download
06/07/2022 Công bố thông tin về việc kí hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022 download
29/06/2022 Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh download
29/06/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ download
29/06/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty download
28/06/2022 Nghị quyết thông qua miễn nhiệm P.TGĐ download