Công bố thông tin

29/06/2022 Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
29/06/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ
29/06/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty
28/06/2022 Nghị quyết thông qua miễn nhiệm P.TGĐ
04/05/2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
04/05/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
28/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 51,3% cổ phần CTCP Sao Ánh Dương
19/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
13/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy ngày ĐKCC và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
17/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn vào CTCP Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn
03/03/2022 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
01/03/2022 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
16/02/2022 Công bố thông tin việc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La trở thành công ty con của Công ty từ ngày 16/02/2022
09/02/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14
27/01/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty
25/01/2022 Công văn chấp thuận kết quả phát hành của Ủy ban chứng khoán
21/01/2022 Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
21/01/2022 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
20/01/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua
14/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan