Công bố thông tin

23/09/2023 Công bố thông tin Công ty nhận được Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật download
19/09/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ download
07/09/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ download
31/08/2023 NQ HĐQT về việc cung cấp dịch vụ Cây hoa bụi giữa Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape download
15/08/2023 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc đối trừ công nợ giữa Công ty CP Phát triển Sunshine Homes, Công ty CP Phú Thành và Công ty CP Sunshine Sky Villa download
01/07/2023 Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty download
30/06/2023 Đính chính thông tin trên Nghị quyết HĐQT số 10/2023/SSH/NQ-HĐQT download
23/06/2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La download
23/06/2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thuê văn phòng với bên liên quan và thông qua thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại TP HCM download
23/06/2023 Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023 download
20/05/2023 Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. download
18/05/2023 Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty download
25/03/2023 Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Hoàng Anh download
25/03/2023 Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Lương Thành Long download
24/03/2023 Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes đã nhận được nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (công ty con của Công ty) số 2403/2023/NQ-HĐQT/SAD và nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh (công ty con gián tiếp của Công ty) số 2403/2023/NQ-HĐQT/XĐ về việc bán/chuyển nhượng toàn bộ cổ phần/phần vốn góp thuộc sở hữu của các công ty này tại các công ty sau: Công ty Cổ phần Sunshine AM, Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C, Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng. download
08/03/2023 HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Bùi Văn Tư và bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thanh Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc download
01/02/2023 Nghị quyết HĐQT thông qua việc đối trừ công nợ ba bên giữa Công ty cổ phần phát triển Sunshine Homes, Công ty Cổ phần Hasky và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh download
30/12/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ in lịch Tết download
30/12/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua Phụ lục hợp đồng cho thuê, sử dụng thương hiệu download
28/12/2022 NQ HĐQT thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ theo dõi sức khỏe thương hiệu với Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ Unicloud download