Công bố thông tin

17/10/2022 Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống thông tin giữa Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes với Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud
19/09/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương
22/07/2022 Thông báo nhận được hồ sơ thay đổi tỷ lệ SHNN
21/07/2022 Công bố thông tin về việc kí Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh
06/07/2022 Công bố thông tin về việc kí hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022
29/06/2022 Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
29/06/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ
29/06/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty
28/06/2022 Nghị quyết thông qua miễn nhiệm P.TGĐ
04/05/2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
04/05/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
28/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 51,3% cổ phần CTCP Sao Ánh Dương
19/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
13/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy ngày ĐKCC và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT vv Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán Voucher với CTCP Sdecoro và CTCP Tập đoàn công nghệ Unicloud.
17/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn vào CTCP Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn
03/03/2022 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
01/03/2022 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
16/02/2022 Công bố thông tin việc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La trở thành công ty con của Công ty từ ngày 16/02/2022
09/02/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14