Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine Việt Nam công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng