Công ty đính chính Bản cung cấp thông tin của ông Vũ Lê Hiếu – người phụ trách quản trị Công ty