Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ của công ty.