Shophouse

KĐT Nam Thăng Long, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội