Các dự án

Sunshine Grand Capital

Đan Phượng, Hà Nội

Sunshine Royal Capital

KĐT Tây Hồ Tây, Hà Nội

Sunshine Heritage Ha Noi

Phúc Thọ, Hà Nội

Sunshine Capital Tay Thang Long

Tây Thăng Long, Hà Nội