Công bố thông tin

2024/01/21 Công ty đính chính Bản cung cấp thông tin của ông Vũ Lê Hiếu – người phụ trách quản trị Công ty download
2024/01/09 Công ty đính chính về thông tin không chính xác trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 download
2024/01/09 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service download
2023/12/29 NQ HĐQT Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cho thuê diện tích tầng hầm và Hợp đồng cho thuê bể bơi giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service download
2023/12/26 NQ HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty download
2023/12/22 Nghị quyết HĐQT Thông qua việc hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ theo Hợp đồng đặt cọc số 16/2020/HĐĐC ngày 21/5/2020 download
2023/12/11 HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud download
2023/10/14 Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng tổ chức huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn thực tập Phương án chữa cháy download
2023/10/11 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart download
2023/09/23 Công bố thông tin Công ty nhận được Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật download