Biệt thự đơn lập

Mũi Né, Phan Thiết

KĐT Nam Thăng Long, Hà Nội

Phúc Thọ, Hà Nội

KĐT Nam Thăng Long, Hà Nội

KĐT Nam Thăng Long, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội

KĐT Nam Thăng Long, Hà Nội